Koszty organizacji targów, wystawy, wernisażu

Organizacja imprezy, bez względu na jej rozmiar i charakter, zawsze wiąże się z pewnymi wydatkami- mniejszymi bądź większymi. Niemniej, wysokość kosztów nie zawsze jest wynikiem wielkości imprezy, a więc ilość zaproszonych osób. Bardzo często, duże imprezy pochłaniają mniejsze pieniądze aniżeli te kameralne. O wielkości wydatków, w głównej mierze, decyduje bowiem od ich standardu .

Imprezy tego typu, a więc targi, wernisaże i wystawy, mają za zadanie promować producentów i artystów oraz krzewić w społeczeństwie zamiłowanie do dóbr i usług wysokiej jakości oraz do sztuki, jako piękna samego w sobie.

Targi (np. motoryzacyjne, gastronomiczne, ślubne: oryginalne przyjęcia weselne) służą umożliwieniu producentom ekspozycji, a zarazem sprzedaży dóbr i usług znajdujących się w ich ofercie. Mają one podobny charakter, co wystawy i wernisaże przy czym, dotyczą bardziej praktycznych zagadnień i jednorazowo przyciągają znacznie większą publiczność. Wernisaż, to nic innego jak uroczyste otwarcie wystawy, można powiedzieć- taki mini bankiet, na który trzeba mieć zaproszenie. Celem urządzania wernisażu jest podniesienie rangi wydarzenia i nadanie rozgłosu wystawie, a tym samym, zachęcenie społeczeństwa do obejrzenia wystawy, która będzie dostępna dla szerokiego grona publiczności w kolejnych dniach.  Sama wystawa, ma za zadanie przybliżyć odbiorcom jakiś temat poprzez sztukę pojmowaną na różne sposoby.

Koszty organizacji targów są ogromne, aczkolwiek w stu procentach zwrotne. To nie jest tak, że za wszystko płaci główny organizator. Każdy uczestnik targów, a więc wystawca, który pragnie przedstawić na nich swoje produkty i usługi, rezerwuje i opłaca sobie miejsce wystawowe zgodnie z obowiązującym cennikiem i ewentualnymi rabatami. Koszty ponosi także z tytułu wpisu do katalogu oraz opłaty rejestracyjnej. Dodatkowo, wystawca płaci za podłączenie źródła zasilania prądem elektrycznym. To nie wszystkie wydatki ze strony wystawcy, a jedynie te najistotniejsze dla sprawy.

Wystawy i wernisaże, przyciągają sporą publiczność przy czym, jest to wynikiem długiego okresu ekspozycyjnego, w trakcie którego trwa promowanie wystawy i zachęcanie społeczeństwa do jej obejrzenia. Nakłady związane z organizacją tych imprez są „do przełknięcia” i kształtują się od kilku tysięcy złotych wzywyższ. Kosztem jest, przed wszystkim, wynajem lokalu. Dochód ze sprzedaży biletów zwykle wystarcza na te i inne opłaty.